TURNIEJE/LIGA - Asir - nauka pływania, szkoła tenisa

Termin: 1-2 lipca 2023 r.-

Miejsce: Korty tenisowe Akademii Sportu i Rekreacji; Imielin ul. Skotnica 11

 OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU: 01.07.2023 r., GODZ. 9.00

 WERYFIKACJA:

·        8.30 – dla grup Maluchy, Skrzaty / rozpoczęcie gier 9.00

·        10.30 – dla grup Młodzicy i Kadeci / rozpoczęcie gier 11.00

·         12.30 – dla kategorii Open i 50+/rozpoczęcie gier 13.00

REGULAMIN TURNIEJU

 1. Organizator: Akademia Sportu i Rekreacji; Urząd Miasta Imielin

2. Dyrektor turnieju: Jacek Pruciak

3. Cel imprezy: popularyzacja tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży naszego regionu

4. Kategorie wiekowe:

- MALUCHY -tenisowe konkurencje sprawnościowe – dzieci przedszkolne w wieku do 7 lat (dzieci
rocznika 2016 i młodsze)
- SKRZATY – klasy I-III szkoły podstawowej, roczniki 2015, 2012 i 2013 – bez podziału na
dziewczynki/chłopcy
-  MŁODZICY – klasy IV-VI szkoły podstawowej, rocznik 2012, 2011 i 2010 – z podziałem na
dziewczyny/chłopcy
-  JUNIORZY – klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy 1-3 szkoły ponadpodstawowej – roczniki ,
2005 - 2009 – z podziałem na dziewczyny/chłopcy
-  OPEN – bez ograniczeń wiekowych – z podziałem na kobiety/mężczyźni. W kategorii Open
przewiduje się osobną podkategorię wiekową mężczyzn 50+ (urodzeni do 31.12.1973r.)

5. Miejsce: Korty tenisowe Akademii Sportu i Rekreacji; Imielin ul. Skotnica 11

6. Zasady uczestnictwa:

- zgłoszenia do turnieju, do środy – 29.06.2023r.. na e-mail: jacek.pruciak@gmail.com

-  zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, nr tel. kontaktowego.

- każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez organizatora.

7.  Koszty uczestnictwa w turnieju

- koszty organizacyjne ponosi organizator turnieju;
- opłata startowa wynosi 30 zł – dla uczestników kategorii Open oraz dzieci i młodzieży pozostałych kategorii wiekowych niebędących mieszkańcami Imielina.

8. Zasady rozgrywania turnieju:

- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach (grupowy lub „system brazylijski”- do dwóch przegranych),

- każdy zawodnik ma zagwarantowane rozegranie dwóch meczów

- mecze kategorii skrzatów rozgrywane będą systemem tie breakowym (do dwóch wygranych tie breaków)

- wszystkie mecze kategorii młodzików i juniorów rozgrywane są do jednego wygranego seta od stanu 2:2 (przy stanie 6:6 tie break)

- w kategorii Open rozgrywany będzie jeden set (przy stanie 6:6 tie break)

8. Zasady rozgrywania meczów:

- MALUCHY;  dzieci rywalizują ze sobą w 5 próbach zwinnościowo-sprawnościowych, zdobywając punkty w każdej z nich, suma punktów z wszystkich prób decyduje o klasyfikacji końcowej

- SKRZATY; gra mini tenis na kara serwisowe, serwis z dołu, piłki SOFT

- MŁODZICY; gra na ¾ kortu, pierwszy serwis z góry, drugi z dołu, piłki MID

-JUNIORZY/OPEN ; gra na całym korcie, serwis z góry, piłki twarde

9. Informacje o turnieju:

- turniej rozegrany zostanie na 2 kortach o nawierzchni naturalnej (z mączki ceglanej)

-każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy – woda, baton, owoc.

10. Nagrody:

- puchary, dyplomy za miejsca I – III

- nagrody rzeczowe za I miejsca

11.Dodatkowe informacje:

- organizator zapewnia piłki do gry,

- opiekun prawny wypełnia oświadczenie, że dziecko jest zdolne do uczestnictwa w turnieju tenisowym;

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko w trakcie trwania turnieju;

- obowiązuje obuwie oraz strój sportowy (tenisowy);

- udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie   www.asir.net.pl  lub innych materiałach promocyjnych;

- za rzeczy uczestników turnieju pozostawione organizator nie ponosi odpowiedzialności;

- sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju;

- organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminu;

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 606 146 891, 600 366 891.

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com